Loading...
NMI Plus 2018-01-08T11:16:06+00:00

De NMI Plusklas is er voor leerlingen die meer willen leren en doen. Het gaat hierbij niet alleen om meer- of hoogbegaafde leerlingen. De motivatie van het kind en de bereidheid om hard te werken zijn het allerbelangrijkste!

NMI Plus biedt één keer per week, drie jaar lang op hoog niveau les in een groep met ontwikkelingsgelijken. Hiermee willen we voorkomen dat een leerling in groep 6, 7 en 8 kostbare tijd verliest en daardoor later kansen misloopt.

NMI Plus waarborgt een stevige basis in de leerstof van de middelbare school. Je leert hoe je moet leren zodat je weet hoe je goed omgaat met het leveren van inspanning en het hogere niveau van leren dat het verschil maakt tussen het basis- en voortgezet onderwijs. Dat draagt bij aan een plezierige middelbareschoolperiode waarbij veel minder stress en meer leerplezier wordt ervaren.

VAKKENPAKKET

REKENEN EN WISKUNDE

Het gehele programma van Foutloos Rekenen is onderdeel van deze lessen. We behandelen de operaties plus, min, keer en delen zowel met gehele getallen, kommagetallen als breuken. Daarna behandelen we concepten als de procenten, het metrieke stelsel en de verhaaltjessommen. We oefenen net zolang totdat dit vlot en foutloos gaat.

Na het rekendeel hebben wij ruim de tijd om aan de slag te gaan met wiskunde. Aan de orde komen een (eerste) introductie in de algebra, Euclidische meetkunde, wiskundig redeneren, logica en filosofie.

NEDERLANDS

Bij de NMI Plusklas begin je met het (verder) ontwikkelen van een sterke basis in spelling, begrijpend lezen, woordenschat en grammatica, de gereedschappen om goed met Nederlands te kunnen werken.

We leren je tijdens de lessen taalstrategieën die je altijd kan gebruiken bij het vak Nederlands tijdens de rest van je schooltijd. Je hebt je alle regels en afspraken eigen gemaakt en kan hiermee zelf ook creëren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zelf poëzie maken of je verdiepen in het uitzoeken hoe taal nou eigenlijk ontstaat (etymologie).

De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van verhalen, gedichten en informatieve teksten.

LEREN LEREN

Al sinds de Klassieke Oudheid zijn er technieken bekend waarmee we makkelijker, efficiënter en leuker kunnen leren. Helaas leren leerlingen op de middelbare school meestal niet of nauwelijks over verschillende geheugen- en leertechnieken. Tijdens de plusklas van het Nederlands Mathematisch Instituut toont Casper Porton van Addisco Onderwijs diverse manieren om makkelijker en sneller te leren en kunnen leerlingen zelf testen welke technieken voor hen fijn werken. Daarnaast gaat de leraar in op algemene kennis over je hersenen: hoe werken ze eigenlijk? Hoe willen je hersenen graag dingen onthouden? En wat kun je doen om ze te helpen?

Leren leren is een onmisbaar onderdeel in de scholing van jonge kinderen en helpt hen bij alle vakken op school en tijdens een studie, maar denk bijvoorbeeld ook aan het nut van geheugentechnieken later voor het houden van presentaties op het werk of het onthouden van namen in een groep met nieuwe mensen.

  • mindsets,
  • mindmappen,
  • verschillende geheugentechnieken,
  • slim herhalen,
  • beter plannen en organiseren.

In het kort: je leert makkelijker, sneller, effectiever en leuker leren door verschillende geheugen- en leertechnieken!

LATIJN

De Romeinen waren lange tijd het invloedrijkste volk ter wereld en Latijn, de taal van de Romeinen, staat daarom aan de wieg van talen als Spaans, Frans en Italiaans. Bovendien heeft het Latijn ook invloed uitgeoefend op het Nederlands. Wist je dat de woorden ‘datum’, ‘cirkel’, ‘rector’, ‘extra’, ‘lucifer’ allemaal uit het Latijn komen? Zelfs nu nog heeft de Romeinse cultuur effect op de Nederlandse samenleving.

Tussen 500 voor Christus en 1850 werden bovendien bijna alle belangrijke boeken in West-Europa in het Latijn geschreven. De meeste daarvan zijn nooit vertaald. Als je Latijn kent, kun je deze werken in het orgineel lezen!

Tijdens de lessen Latijn leer je het Latijn op een natuurlijke en interactieve manier aan door Casper Porton, oprichter van Addisco Onderwijs en één van de weinigen die het Latijn nog actief beheerst. Intussen leer je tijdens de les ook alles over het dagelijks leven van de oude Romeinen, hun goden, mythen, oorlogen en politiek.

MUZIEK

Muziekonderwijs stimuleert de creativiteit van kinderen. Juist voor kinderen die veel in hun hoofd zitten is dit heel belangrijk. Het draagt ook bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en het bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Door in groepjes muziek te maken leren kinderen met elkaar samen te werken en naar elkaar te luisteren.
Onderwerpen: geschiedenis van muziek – reis door de wereld: ontwikkeling van verschillende muziekstijlen & cultuur – noten lezen – herkennen van muziekschema’s, vorm liedjes e.d. – kennismaking populaire instrumenten – solfège: ritmische en melodische oefeningen – ontwikkeling creativiteit.

IMPROVISATIETHEATER

Bij improvisatie theater speel je een verhaal zonder dat je dat van tevoren hebt bedacht. Doordat je in het moment reageert ontstaan er verrassende, grappige en aangrijpende scènes.

De improvisatiespelletjes creëren een veilige situatie, het zijn maar spelletjes, zodat je meer van jezelf durft te laten zien. Hierbij luister je goed naar elkaar, accepteer je elkaars ideeën en reageer je spontaan en zonder er teveel bij na te denken. Je ervaart welke effecten je hebt op je vrienden en klasgenoten. Zo krijg je meer zelfvertrouwen en ontwikkel je zelfinzicht. Dat geeft je meer vrijheid en zo kan je jouw talenten beter omzetten in positieve resultaten. Improviseren is gewoon heel erg leuk en iedereen kan het.

PRAKTISCHE INFORMATIE

WISKUNDIG PROBLEEM?

RAADPLEEG ONS